رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بندکشي
#1
نقش بندکشي ، پذيرش انبساط و انقباض سطحي و موضعي و توزيع آن به طور يکنواخت در نماي ساختمان مي باشد . علاوه بر آن بندکشي بايد مانع دخول آب و نفوذ رطوبت به قشرهاي داخلي ديوارها و ساير قطعات پوششي گردد، از اين رو ملات بندکشي بايد ريزدانه و پرم ايه بوده و از تراکم کافي برخوردار باشد تا مانع ايجاد خاصيت جاذبه مويي و انتقال رطوبت به عمق ديوار و سطوح داخلي بنا گردد. بندکشي به عنوان کار نهايي بايد جذابيت نما و منظره مطلوب را کامل و به اتمام برساند.
2-13 آماده کردن زيرکار

تمامي درزها اعم از قائم و افق ي بايد معادل عمق بندکشي، ( 15 ميليمتر براي نماهاي آجري تا 20 ميليمتر براي بناهاي سنگي )، از ملات، خرده ريزهاي مصالح بنايي، غبار و گرد و خاک، ملاتهايي که به آساني کنده مي شوند و رنگ و روغن پاک شوند . براي ايجاد چسبندگي بيشتر بايد جدار درزها با برس سيمي زبر، تميز و سطح کار قبل از شروع بندکشي آبپاشي شود.

3-13 عيار ملات و اندازه سنگدانه ها

نفوذپذيري ملات بايد چنان باشد که کاملاً در خلل و فرج بندها نفوذ کند و در عين حال از تراکم کافي برخوردار باشد تا مانع نفوذ آب به ق شر داخل ديوار گردد . لذا ملات بندکشي بايد پرمايه باشد. عيار سيمان ملات بندکشي ، بايد از نوع ملاتي باشد که در ساختمان به کار رفته، حداقل عيار سيمان 400 کيلوگرم در مترمکعب ملات و حداکثر قطر سنگدان ه ها 1 ميليمتر خواهد بود . در صورت اختلاط حجمي اين نسبت بايد 1 به 4 باشد . ميزان خاک و مواد مضر و جنس سنگدانه ها ط بق مقررات مشروح در فصل مصالح خواهد بود.

4-13 رنگ بندکشي

به ملات بندکشي مي توان طبق دستور دستگاه نظارت پودرهاي رنگي ، اضافه و يا از سيمان رنگي استفاده نمود . انواع پودر رنگهاي مجاز، ميزان قابل مصرف در ملات و نحوه آزمايش آنها در کارگاه در فصل اندودکاري درج شده مي باشد . به هر حال مقدار آنها در ملات ، نبايد از ( 10 %) وزن سيمان تجاوز کند و علاوه بر آن بايد ضد قليا بوده و در مقابل نور ثبات خود را در دراز مدت حفظ نمايد.

5-13 زمان بندکشي

مناسب ترين زمان براي بندکشي قبل از سخت شدن ملات ديوارهاست، در هر حال از بندکشي در هواي بسيار سرد، بسيار گرم و بارندگي بايد خودداري نمود . چنانچه اجراي بندکشي در هواي بسيار سرد يا گرم الزامي باشد ، اتخاذ تدابير مخصوص بتن ريزي در هواي بسيار گرم يا سرد الزامي است . در هواي گرم، بندکشي بايد از تابش مستقيم خورشيد مصون باشد، دائماً آبپاشي شود و با و سايل پوششي مناسب مرطوب نگه داشته شود . در هواي سرد ، بندکشي بايد در روزهاي آفتابي بين ساعات 10 الي 14 صورت گيرد، از ماسه و آب گرم استفاده شود و نماي بندکشي شده با وسايل مناسب پوشانده و گرم نگه داشته شود.

6-13 شکل دادن به بندها

شکل بندکشي درزها بايد چنان باشد که به راحتي آبهاي سطحي را دفع کند، رطوبت را خارج سازد و عمل زهکشي طبيعي را انجام دهد . ضخامت بنده ا، بايد از3 اينچ و يا يک سانتيمتر بيشتر باشد . شيب منحني بندهاي گود يا برجسته ، بايد چنان باشد که آب به مدت طولاني در آن باقي نماند . در مو رد بندهاي برجسته بايد مراقبت به عمل آيد تا در قسمت فوقاني آن شيار طولي براي نفوذ آب ايجاد نشود ، زيرا توقف آب در اين شيارها به علت خاصيت جاذبه مويي موجب نفوذ رطوبت خواهد شد . بهترين شکل بندکشي نوع توپر با انحناي داخلي اندک مي باشد . هنگامي که هنوز ملات خميري مي باشد، بايد به وسيله ابزار بندکشي آن را در داخل درز، فشرده و جابه جا ساخت، به طوري که تماس کامل با جدار حاصل گردد.

7-13 سرعت بندکشي

سرعت بندکشي به قسمتي از سطح نما که قرار هست بندکشي شود ، بستگي دارد، قبل از گرفتن ملات بندکشي در رجهاي اوليه بايد عمل بندکشي در رجهاي نهايي خاتمه يافته و براي عمل آوردن آماده گردد. بخصوص در هواي گرم و زير تابش مستقيم آفتاب مرطوب نگاه داشتن بندها الزامي مي باشد. سرعت گرفتن بتن با تقليل درجه حرارت محيط کاهش مي يابد ، لذا هنگام بندکشي در هواي سرد سرعت بندکشي بايد چنان باشد که فرصت کافي بر اي گرفتن بتن قبل از شروع يخبندان وجود داشته باشد.

8-13 نظافت بعد از بندکشي

قبل از اينکه ملات کاملاً سفت شود ، بايد به وسيله برس نرم، کهنه خيس و قاشق کهاي مخصوص ملاتهاي زايد برداشته و نماسازي پاکيزه شود . ضخامت بندها بايد يکسان باقي بماند و رواداريهاي مقرر در فصل نماسازي رعايت گردد.

9-13 عمل آوردن و مراقبت از بندکشي ضمن گيرش

با توجه به شرايط اقليمي آبپاشي بايد 3 تا 4 بار در روز به مدت 10 تا 14 روز صورت پذيرد.

10-13 بندکشي بناهاي مختلف

در مورد بندکشي نماهاي آجر فشاري بهتر هست از بندکشي توپر استفاده شود . ضخامت بن دها براي نماهاي آجري و سنگي و رواداريهاي مربوط در فصل نماسازي ذکر گرديده هست.


آجر نما آذرخش پیشرو در نوآوری کیفیت استحکام
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان