رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نحوه تميز کردن نماي ساختمان
#1
اطلاعات فنی

نحوه تميز کردن نماي ساختمان

در تميز کردن نماي ساختمان نکاتي را بايد رعايت کرد که به شرح زير مي باشد :

-    به طور مسلم، در مواقع بنايي روي سطوح ديوارهاي آجري، سنگهاي نما، اندودهاي سيماني و اندودهاي شيميايي ملات پاشيده مي شود که قبل از سکني گزيدن در ساختمان بايد اين ملاتها از سطح نما گرفته شود.

۲- شوره سفيد رنگ در آجرهايي ديده مي شود که در اثر مکش آب و يا جذب رطوبت، نمکهاي موجود در گل پخته را به شکل کپک بر سطح آجرکاري ساختمان نمايان مي سازند. ابتدا به علت ناچيز بودن آن را جارو مي زنيم . چنانچه شوره زياد باشد، آن را چند بار با آب و جارو مي شوييم . اگر با شستن برطرف نشد، با اسيد رقيق و برس سيمي، شوره هاي حاصله را از نما پاک مي کنيم.

۳ - در شهرهاي بزرگ صنعتي، سطوح تمامي بناهايي که در کنار کارخانه ها قرار دارند، ممکن است دوده بگيرد . چنانچه دوده چرب نباشد، با جارو و گردگيري مي توان آن را تميز کرد. اما اگر دوده چرب باشد، به نسبت غلظت چربي آن از اسيدهاي رقيق تا غليظ استفاده مي کنيم که پس از مصرف، فورا بايد سطح نما را با آب بشوييم . قابل توجه اينکه استفاده از اسيد غليظ بايد به اندازه اي باشد که سطح آجرکاري و يا سنگهاي آهکي دچار فرسودگي و خوردگي نشود.

۴- زنگ فلزات مانند آهن و مس بر سطح نما اثرات ناهنجاري مي گذارد.

۵- رشد خزه ها نيز بر ديوار نما اشکالاتي ايجاد مي کند و بايد زدوده شوند ؛ زيرا ريشه هاي فرعي در بند آجرکاري که ملات خاکي دارد، اثر مي کند و باعث لقي و جا به جايي آجرها مي شود . همچنين حشرات و باکتريها لابه لاي شاخه ها و برگهاي خزه ها لانه مي کنند و زندگي انسان را دچار مخاطره مي سازند.

۶- شوره بر اثر رطوبت موضعي مانند ترکيدگي لوله در خاک و ديوار پيش مي آيد و نما را نا زيبا مي سازد که رفع نقايص آن را در بالا شرح دادم.

۷- پاشيدگي قير يا آسفالت در سطح ديوار و نما به هنگام کار که نحوه برطرف کردن آن ذکر خواهد شد.

۸- رنگهاي روغني مانند نقاشيها و شعار نويسي ديواري .

۹- دوده قهوه اي و سياه که از دودکش بخاريها بوجود مي آيد.

۱۰- نماهاي رنگ آميزي شده که بر اثر مرور زمان، لکه لکه و يا بي رنگ مي شوند و در اين حالت، بايد دوباره رنگ آميزي شوند.

روش تميز کردن نماي ساختمان :

۱- زماني که جرمه روي نما ناچيز و سطحي است، مي توانيم روي آن آب بپاشيم و هنگام حرکت آب از بالا به طرف پايين، با سنباده غير سيمي يا مويي و در مواردي سنگساب دستي سطح را سايش دهيم . سپس با آب گرفتن جرمها، نما را تميز کنيم.

۲- اگر جرم روي نما زياد باشد، يا نما به رنگ روغني آغشته باشد و يا مورد ديوارنويسي واقع شده باشد، براي تميز کردن آن، از روش تميز کردن مکانيکي و وزش ماسه اي با فشار دستگاه استفاده مي کنيم. در اين روش، بايد فشار ماسه اي به حدي باشد که نما دچار خلل و فرجهاي ريز نکند. معمولا اين روش براي نماهايي مفيد است که مصالح سخت دارند ؛ مانند سنگ کاريهاي تزئيني. در اين دستگاه، چهار نوع شلنگ با قطرهاي مختلف وجود دارد که از آنها براي زدودن جرم استفاده مي شود. لازم به ذکر است که نوع ماسه هاي به کاررفته در اين عمل بايد غير سيليسي باشد تا براي کارگران زيان آور نباشد و همين طور غبارهايي را که از ماسه به وجود مي آيد، پس از پايان کار با آب مي شوييم و تميز مي کنيم . بديهي است که پاشيدن آب ممکن است از درزها به قسمتهاي داخلي ساختمان اثر کند . در آخر نيز توجه گردد که برسهاي مکانيکي که با چرخش و حرکت دوراني سطح را تميز مي کنند بايد با دقت انجام شوند تا اولا امواجي در سطح نما بوجود نيايد و ثانيا گرد حاصله براي کارگران زيان آور نباشد.

تميز کردن نما با مواد شيميايي : برخي از مواد شيميايي و نمکها مي توانند در نما هاي سنگي، آجري و نما با مصالح ديگر، خسارت کلي وارد آورند و باعث تخريب آنها و يا به وجود آمدن لکه و حفره هايي در سطوح شوند که بين آنها به موارد زير اشاره مي کنم : ۱- اسيد رقيق فلوئوريدريک : اين اسيد را به مقدار ۱۰% با آب مخلوط مي کنيم و با قلم يا فرچه بر سطحي که قبلا با آب خيس شده است، مي ماليم . سپس با برس چرمي سايش مي دهيم و بلافاصله با آب مي شوييم. ۲- اسيد فسفريک : براي پاک کردن زنگ آهن، محلول اسيد فوق را با سمپاش و يا برس به سطحي که قبلا خيس کرده ايم، ميزنيم و با برس نرم ديگري بر محل آن مي کشيم و بلافاصله آن را با آب شستشو مي دهيم . اين اسيدها سطح شيشه را مي خورند و دچار يخزدگي مي کنند . به اين ترتيب، جلاي سنگهاي نما در کنار پنجره و يا نماسازي رو کار از بين مي رود . در ضمن، تخته هاي زير پايي را فاسد و در بعضي موارد سوراخ مي کنند . پاشيدن شدن اسيدمذکور بر دست و بدن سبب سوختگي شديد مي شود. ۳- تميز کردن بوسيله بخار آب : با دستگاه، آب گرم و بخار را بر سطح کار مي پاشيم . برخي از موارد سطح نما در بخار آب حل و شسته مي شود ؛ اما استفاده از اين روش از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست. قبل از استفاده از مواد شيميايي جهت تميز کردن کل نما، سطح کوچکي را به طور آزمايشي تميز مي کنيم و پس از اطمينان از اينکه اشکالي پيش نخواهد آمد، نما را پاک خواهيم کرد. در مواردي، استفاده از آب تنها، سبب انتقال نمکها از دل کار بر سطح کار مي شود که در اين صورت، سطح کار دائم شوره مي زند. تميز کردن دوده از نما با شستشو : ۱- لکه هايي را که از دوده بخاري حاصل مي شود، مي توان با آب گرم و مواد کف کننده، بويژه صابون شست. ۲- چنانچه دوده چرب باشد، دو تا سه بار شستشو با آب و صابون، تميز مي شود. ۳- چنانچه دوده بسيار چرب باشد، مي توان از گل ” مهل” يا ” تالک” و يا ” تري کلروراتيلن” خميري تهيه کرد و بر سطح لکه گذاشت و پس از خشک شدن، سطح مذکور را با برس تراشيد و چربي غليظ را از آن گرفت. و بايد دقت شود که اين عمل در هواي آزاد انجام شود تا خطر تنفسي براي کارگران پيش نيايد. لازم به ذکر است که گرفتگي در دودکشهاي داخلي مانند آبگرمکن و بخاري به علت سطوح غير صيقلي آنهاست . دود در خلل و فرجهاي آنها و بويژه در لوله هاي سيماني نشست و پس از مدتي دودکش را مسدود مي کند . معمولا از پشت بام، سنگ کيلو را با طنابي محکم به درون سوراخ دودکش مي بنديم و بعد بالا و پايين مي کشيم . با اين عمل، دوده ها از سوراخ آن بيرون ميريزد . اگر پارچه زبري نيز اطراف وزنه ببنديم، جداره دودکش به مراتب بهتر پاک مي شود. در بازار ايران نيز وسيله موجود مي باشد که مجموعه اي از فنرها و وزنه است که براي تميز کردن دودکش ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

پاک کردن اثرات قير و قطران از روي نماي ساختمان : ۱- لکه هاي قير و قطران را مي توان تراشيد و اثرات باقي مانده آن را با خميري که از ترکيب ” تالک” و يا ” گل مهل” حلالي همچون ” تولوئن ” و يا ” تري کلروراتيلن ” و يا ” جوهرهاي معدني” به دست مي آيد، پاک نمود. پس از خشکشدن خمير، آن را با برس از سطح نما مي تراشيم . به طور مسلم، چون اين مواد شيميايي است، کارکردن با آنها با احتياط و دقت لازم انجام شود . ۲- هنگام صبح که هوا خنک است، با احتياط کامل مي توان با ضربه نوک کاردک، قير را از سطح کار تراشيد. ۳- مي توانيم پارافين را روي محلي که قير به صورت مذاب و لکه بر سطح آجرکاري نشسته است، بکشيم و لکه ها را پاک کنيم. ۴- لوله هاي بخاريهايي که گالوانيزه نيستند، در اثر آب باران و برف، زنگ آبه قهوه اي رنگي در سطح نما ايجاد مي کنند که با آغشته سازي محل به محلول پارافين، لکه ها از بين خواهند رفت . ۵- اثرات موجود از لکه هاي قهوه اي منگنز را نيز با يک واحد ” پراکسيد هيدروژن ” و يک واحد ” اسيد استيک ” که در چهار واحد آب حل مي کنيم، مي توانيم از بين ببريم. ۶- در تماس چربيهاي مرطوب با نما، رنگهاي خاکستري و قهوه اي که از صمغ چوب و يا مازوت خارج مي شود، بر سطح نما اثر مي کند. براي پاک کردن آنها، محلول اسيد ” اکزوليک ” را در چهار واحد آبگرم و داغ حل مي کنيم. سطح رنگي را با محلول به دست آمده آغشته مي کنيم و با مالش برس سيمي، رنگها را از بين مي بريم . باز هم و باز هم يادآوري مي کنم که چون مواد مصرفي، شيميايي هستند بايد اين کارها را با وسايل کامل ايمني و توجه خاص به اصول صحيح انجام داد.

آجرنما آذرخش پیشرو در نوآوری کیفیت استحکام
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان